Bez paniky a s rozumem

29.07.2020

Často se mne ptáte, jak to teď bude s mnoha kulturními a společenskými akcemi, na které jsme se všichni po jarní karanténě už velmi těšili. Vždyť na Slovácku pomalu začne hodová sezóna, na podzim se odkládaly mnohé festivaly, kulturní akce, košty, apod. Ani se nedivím, že poté, co Uherské Hradiště zrušilo letošní Slovácké slavnosti vína a otevřených památek zavládala u spousty pořadatelů velká nejistota.
Jako slovácký senátor jsem proto celou věc konzultoval s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje. A myslím si, že mám pro pořadatele tradičních hodů a dalších kulturních akcí snad dobré zprávy. Alespoň tedy pro tuto chvíli. Všem je totiž jasné, že šíření koronaviru se nedá dlouhodobě předvídat a hygienicko-epidemická opatření se tak mohou v čase vyvíjet.
Pro tuto chvíli platí následující:
➡️ Venkovní akce se mohou konat do počtu 1000 osob, v případě rozdělení hostů do samostatných sektorů platí pravidlo, že v rámci jedné akce může být maximálně 5 sektorů po 1000 osobách.
➡️ Vnitřní akce se mohou konat do počtu 500 osob, v případě rozdělení hostů do samostatných sektorů platí obdobné pravidlo, tedy že v rámci jedné akce může být maximálně 5 vnitřních sektorů po 500 osobách.
➡️ Rouška se musí používat ve vnitřních prostorách v případě, že ve stejný čas je na daném místě více jak 100 osob
➡️ Roušku nemusí mít děti do 2 let, ale také tanečníci nebo hudebníci, takže chasa tančí bez roušek, stejně tak muzika samozřejmě hraje bez roušek apod.
Kompletní text "mimořádného opatření" si můžete přečíst zde: https://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/cov-19/mzcr_mo_zakaz_hromadnych_akci_od_27_7.pdf
Pokud to alespoň trochu jde, za sebe bych tradiční akce u nás na Slovácku nerušil a pokusil se najít formu, jak je zachovat. Jsem přesvědčen o tom, že stejně, jako nesmíme opět vypnout českou ekonomiku, nesmíme na nás všechny uvrhnout společenskou izolaci a přetrhat tradice, které nám byly předchozími generacemi svěřeny...

Ivo Valenta 
Zadavetel/zpracovatel: Strana soukromníků České repoubliky
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!