Ocenění pro dobrovolné hasiče se stalo tradicí

16.09.2020

Již před čtyřmi lety jsem založil tradici mého společného setkávání s dobrovolnými hasiči. Touto cestou jim chci každoročně poděkovat za jejich záslužnou práci. Deseti hasičům, kteří se velkou měrou zasloužili o rozvoj hasičského poslání, jsem navíc včera předal pamětní medaile a diplom.
Vím, že je jejich dobrovolných hasičů velmi rozmanitá. Od pomoci nám všem, a to ať už při požárech, povodních či dalších neštěstích, přes ochranu majetku, nezastupitelnou roli ve společenském životě, na kterém se podílejí především na venkově, až po sport a práci s dětmi, kterým tak nabízejí efektivní trávení volného času, což jako otec velmi oceňuji.
Letos je mé poděkování o to větší, že i hasiči stáli v pomyslné první linii při boji s koronavirem. I přesto, že jim práce rozhodně neubylo, navíc se podíleli například na rozvozu dezinfekčních prostředků a podobně, sami zorganizovali sbírku peněz pro potřebné. Navíc práci pro nás všechny odvádějí ve svém volném čase a zadarmo 👏
Letošní rok byl pro dobrovolné hasiče v mnohém atypický - museli totiž mimo jiné zrušit spoustu naplánovaných, hromadných akcí a soutěží v důsledku pandemie COVID-19 a s ní spojenými vládními nařízeními. Nakonec kvůli nim se posunul také termín našeho setkání, který se jinak váže ke svátku sv. Floriana - patrona hasičů.
Hasičské spolky a jednoty podporuji přibližně dvacet let i prostřednictvím Nadace SYNOT a jsem hrdý na to, že u nás na Slovácku patří hasiči ke špičce 👍
Naše setkání bylo velmi příjemné, a to v oblíbeném areálu Sklepy Mařatice
v Uherském Hradišti za tónů cimbálové muziky Josefa Marečka.

Ivo Valenta 
Zadavetel/zpracovatel: Strana soukromníků České repoubliky
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!