DONÁTORSKÉ AKTIVITY


Nejsem lhostejný k neziskovému sektoru, na který stát dlouhodobě zapomíná. Desítky let proto podporuji také tuto oblast života.

V roce 2000 jsem k tomuto účelu a efektivnější distribuci finančních prostředků mezi potřebné založil Nadaci SYNOT (Dříve Nadace Děti-kultura-sport).

Tato nadace je první a jedinou svého druhu ve Zlínském kraji. Jak plyne i z jejího původního názvu, vznikla především z potřeby pomáhat dětem a mládeži, převážně regionu Slovácka a Valašska.

Za dobu svého trvání nadace podpořila tisíce subjektů, a to do dnešního dne částkou vyšší než miliarda korun (přesněji cca 1,25 mld. Kč). Díky této podpoře Nadace SYNOT výrazně pomohla neziskovému sektoru. Podporu získaly zejména nemocnice a další zdravotnická zařízení, sociální ústavy, domovy seniorů, školy, zájmové a volnočasové organizace, sportovní oddíly a kluby, dobrovolní hasiči, dětské domovy, významné kulturní instituce a divadla, církevní památky, lidové tradice, folklor a v neposlední řadě stovky jednotlivců. Jednalo se především o děti a dospělé se zdravotním či mentálním postižením. Těmto nadace pomohla k nákupu zdravotních pomůcek, případně léků, které nehradí zdravotní pojišťovny a podobně.

Hlavními donátory nadace jsou kromě mne také jednotlivé společnosti skupiny SYNOT.

Po vstupu do politiky jsem se rozhodl vzdát svých příjmů ve prospěch nadané mládeže. Proto byly prostřednictvím Nadace SYNOT, respektive nadací spravovaného Studijního fondu, rozděleny také veškeré mé politické příjmy (z pozice senátora, krajského i městského zastupitele). Tyto finanční prostředky šly do poslední koruny nadějným studentům na jejich zahraniční stáže, které by si jinak nemohli dovolit.

Takto byly podpořeny desítky studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Konkrétně částka přesáhla šest milionů korun. Podporu díky tomuto fondu získala více než stovka studentů. Tizískali znalosti například na univerzitách v Estonsku, USA, Německu, Nizozemí, Singapuru, Makedonii, Irsku, Švédsku, Finsku, Španělsku, Portugalsku a v neposlední řadě v Indonésii. Někteří ze studentů se i díky fondu mohli zúčastnit stáží na tak prestižních univerzitách, jakými jsou například známý americký Harvard, University of Warwick v Anglii, špičková francouzská univerzita na politické vědy Institut d'etudes politiques de Paris, University of Calgary v Kanadě, School of Visual Arts v New Yorku a mnoho dalších.

O výběru úspěšných žadatelů rozhodovala speciální, nezávislá komise, složená z pedagogů i samotných studentů.

Činnost tohoto fondu byla ukončením mého politického působení ukončena, nadační pomoc však pokračuje dál.

Ivo Valenta 
Zadavetel/zpracovatel: Strana soukromníků České repoubliky
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!