AKTIVNÍ SLOVÁCKÝ SENÁTOR

2014 až 2020

Když jsem se stal v roce 2014 slováckým senátorem, do výkonu svého mandátu jsem se pustil se vší vervou tak, jak to znám i v podnikání a jiných oblastech života. Jinak to ani neumím. Na rozdíl od podnikání jsem si však musel zvyknout na to, že v politice neplatí rovnice 1 + 1 = 2, a že mít logické a správné argumenty nestačí k tomu, abyste přesvědčili potřebnou většinu. Ale nikdy jsem se tím nenechal odradit a vždy jsem šel trpělivě za svým cílem. S nadsázkou tvrdím, že jsem tloukl na dveře, dokud neotevřeli. A když mne dveřmi vyhodili, vrátil jsem se oknem...  Zde je malé ohlédnutí za mým senátním působením...

Miliony pro studenty

Jak Ivo Valenta slíbil, tak jsem udělal. Celý svůj plat senátora i krajského a později také městského zastupitele jsem do poslední koruny rozdal studentům z regionu na jejich zahraniční studijní pobyty. Konkrétně tato částka přesáhla šest milionů korun. Podporu díky tomuto fondu získala více než stovka studentů.O výběru úspěšných žadatelů rozhodovala speciální, nezávislá komise, složená z pedagogů i samotných studentů.

Sklenička pro cyklisty

Neúnavně jsem bojoval za "skleničku pro cyklisty", resp. mírnou toleranci alkoholu. Přijde mi naprosto nelogické to, aby na silnicích nižší významnosti - tedy druhých a třetích tříd, cyklostezkách a vinných stezkách nemohl jet na kole člověk, který se osvěží jedním pivem nebo pohárkem vína. K čemu pak byly investice do budování cyklostezek, lemujících vinohrady? K čemu jsou hospůdky, lemující cyklostezky?

OSA málem na lopatkách

Těší mne, že jsem dokázal porazit Ochranný svaz autorský (OSA). Mnou předložený zákon definitivně ochránil lidové písničky od autorských poplatků. A jen krůček chyběl od toho, abych od těchto poplatků osvobodil také živnostníky, restaurace nebo klubovny spolků. Chyběly k tomu pouhé tři hlasy poslanců. Ti však pod tlakem veřejnosti postoj přehodnotili a navázali na mou práci.

Stop diskriminaci pacientů

Pacienti mimo jiné také ze Slovácka jsou již 20 let diskriminováni špatnou úhradovou vyhláškou, k vůli které pojišťovny posílají do našeho regionu za stejný lékařský úkon až 3,5x menší peníze, než např. do Prahy. I proto je v našem regionu o tolik horší dostupnost zdravotní péče. Rozhodl jsem se tento stav změnit a se skupinou téměř 50 senátorů jsem podal proti systému úhrad ve zdravotnictví nebývale rozsáhlou ústavní stížnost. Teď se čeká na verdikt soudu.

Pomoc malým obcím

Společně s uznávanou advokátkou Janou Zwyrtek Hamplovou jsem založil tzv. Akademii samospráv, která uspořádala desítky odborných školení pro několik tisíc představitelů především malých měst a obcí. Hlasitě jsem se stavěl za malé obce, nabízel jsem jim odbornou pomoc a snažil se zvýšit jejich sebevědomí. Třeba i tím, že jsem na půdě Senátu spustil celonárodní petici na ochranu místní samosprávy. Tradičním se stalo také tzv. Slovácké fórum, tedy mé každoroční setkání se starosty a místostarosty ze Slovácka.

Především za malé živnostníky

Vytrvale jsem kritizoval všechny zákony, které byly namířeny především proti malým živnostníkům. Opakovaně jsem navrhoval zrušení či zmírnění zákona o EET, kontrolním hlášení DPH, protikuřáckého zákona apod. A když jsem neuspěl, několikrát jsem inicioval podání ústavní stížnosti. V případě EET či kontrolního hlášení jsem byl úspěšný a vláda musela zákony přepracovat. Za úspěch považuji také to, že si po dlouhé kritice vláda osvojila některé návrhy, které pocházely mimo jiné ode mne - např. zavedení paušální daně nebo navýšení výdajových limitů pro živnostníky.

Ochranná ruka nad spolky

Opakovaně jsem v Senátu bojoval také za spolky, o jejichž aktivitách toho hodně vím díky své dlouholeté donátorské činnosti. Přinutil jsem např. ministerstvo financí k tomu, aby posunulo hranici, při které musí spolky používat EET. Můj záměr na kompletní výjimku z EET pro spolky (stejně jako pro pálenice nebo živnostníky do obratu 1 mil. Kč) nakonec "padl za oběť" snahy Senátu zamítnout EET jako celek.

Slovácko jako perla

Jako slovácký senátor jsem zpopularizoval Slovácko nejen v Senátu v rámci jednotlivých zasedání či pořádaných kulturních programů. Náš region jsem otevíral celému světu. Na Slovácku jsem uspořádal výjezdní zasedání senátorů a opakovaně zde hostil řadu významných hostů ze zahraničí. Sám jsem zde také pokračoval v investicích v oblasti cestovního ruchu.

Folklor i dobrovolní hasiči

Lidová kultura mi přirostla k srdci. Kromě rozsáhlé nadační činnosti jsem stál u zrodu Folklorní akademie, v rámci které vznikl rozsáhlý multimediální portál. Ten je výukovou studnicí písniček, tanců, krojů i dalších folklorních podkladů. Prohloubil jsem také vztahy s dobrovolnými hasiči, se kterými jsem mimo jiné začal společně slavit svátek sv. Floriána a při této příležitosti vyznamenávat hasičské osobnosti.

Ne migrantům a bezdomovcům

Nevyhýbám se ani kontroverzním tématům. Jasně jsem se vymezil proti nelegálním migrantům, které se nebojím nazývat novodobými okupanty. S odborníky jsem zároveň připravoval novelu azylového zákona, který by měl pomoci v boji právě proti nelegální migraci. Kromě toho jsem v Senátu navrhl novelu zákona, na jejímž základě by radnice opět získaly možnost lépe bojovat s bezdomovci. Znovu by platilo pravidlo třikrát a dost, a radnice by mohly recidivující bezdomovce vykázat ze svých měst a obcí.

Ocenění pro profesory

V pravomoci senátorů je také navrhovat osobnosti z regionu na nejrůznější vyznamenání. Na můj návrh tak získal Stříbrnou medaili Senátu prof. Petr Sáha, dlouholetý rektor Univerzity Tomáše Bati. Dokonce státní vyznamenání pak obdržel z rukou prezidenta republiky prof. Milan Zelený, ekonom světového formátu a slavný propagátor baťovského učení.

Pomoc sportovcům

Již v roce 2014 jsem mluvil o tom, že sportovci musí mít vlastní ministerstvo. Tento nápad se ujal a parlament postupem času schválil alespoň vznik Národní agentury pro sport. Bohužel to, po čem senátoři volali především, aby se prioritně stabilizovalo dlouhodobé financování sportu v ČR, zůstalo stále v nedohlednu. Proto jsem alespoň spustil ve své regionální senátní kanceláři poradenský servis pro vyřizování sportovních dotací.

Korunovační klenoty musí zpět

Společně s doc. Zdeňkem Koudelkou jsem se pustil do boje za navrácení českých korunovačních klenotů zpět do České republiky. Přestože je to více než sto let od rozpadu rakouskouherské monarchie, české gotické jablko a žezlo společně s kurfiřtským pláštěm jsou stále vystaveny v rakouské Vídni. A až dosud o něj česká vláda neprojevila sebemenší zájem. Právě to by se mělo změnit. Klenoty by měly být navráceny zpět do naší vlasti.

Aktivní také na kraji

Své aktivity jsem vyvíjel také z pozice krajského zastupitele za Zlínský kraj. Intenzívně jsem spolu s kolegy bojoval za to, abychom zabránili jak slučování nemocnic, tak také nepromyšlené a velmi rizikové výstavbě nové nemocnice v Malenovicích, na což by kromě krajského rozpočtu doplatili jak pacienti, tak personál nemocnic. Tento boj jsme díky společnému úsilí nás všech dotáhli do úspěšného konce.

Ivo Valenta 
Zadavetel/zpracovatel: Strana soukromníků České repoubliky
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!