Rekapitulace aktivit slováckého senátora Ivo Valenty ve věci rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti

Podzim 2014

Ivo Valenta se stává slováckým senátorem a za jeden z prioritních úkolů si klade rozhýbání rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti, ze které by se mělo stát zázemí pro místní okresní soud a vzniknout by zde mělo také Muzeum totality.

26. ledna 2015

Ivo Valenta iniciuje první oficiální jednání s vedením Města Uherské Hradiště, na které mimo jiné apeluje ve věci společného a koordinovaného postupu při řešení rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti a vybudování Muzea totality.

18. března 2015

Ivo Valenta zaslal dopis ministru spravedlnosti Pelikánovi s apelem na řešení stavu bývalé věznice v Uherském Hradišti.

23. března 2015

Senátor Ivo Valenta iniciuje oficiální jednání s Andrejem Babišem, toho času ministrem financí. Na tomto jednání ho jako první seznamuje s osudem bývalé věznice v Uherském Hradišti, která je od roku 1994 v majetku Ministerstva spravedlnosti ČR, které přestože jde o kulturní památku, neprojevuje žádný zájem o rekonstrukci tohoto objektu. Přitom Okresní soud v Uherském Hradišti má dlouhodobě nevyhovující podmínky pro své fungování. Senátor Ivo Valenta apeluje na to, aby stát vyřešil osud bývalé věznice. Andrej Babiš slibuje, že situaci prověří.

8. června 2015

Ivo Valenta zaslal další dopis ministru spravedlnosti Pelikánovi, ve kterém jej informoval o rozhodnutí iniciovat setkání všech zúčastněných stran (vedení Okresního soudu v Uherském Hradišti, starosty města a jeho resortu).
Ve stejný den odeslal také dopis starostovi města Stanislavu Blahovi, kde jej informuje o záměru iniciovat setkání s ministrem spravedlnosti.

Červenec 2015

Je spuštěna petice "Zachraňte bývalou věznici v Uherském Hradišti".

21. července 2015

Dochází k jednání slováckého senátora Ivo Valenty s prezidentem republiky Milošem Zemanem mimo jiné ve věci jeho podpory rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti a vybudování Muzea totality.

24. srpna 2015

Senátor Ivo Valenta iniciuje společné jednání ve věci rekonstrukce bývalé věznice v Uh. Hradišti za účasti Stanislava Blahy, starosty města Uherské Hradiště, Milana Bořka, předsedy Krajského soudu v Brně, Hany Kurfiřtové, předsedkyně Okresního soudu Uherské Hradiště, Vratislava Janči, ředitele správy Okresního soudu Uherské Hradiště a Zbyňka Spousty, vrchního ředitele sekce ekonomicko-správní Ministerstva spravedlnosti ČR.

10. září 2015

Senátor Ivo Valenta iniciuje společné výjezdní zasedání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR, Podvýboru pro rozvoj venkova PSP ČR, Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Senátu a Komise pro rozvoj venkova Senátu, v rámci kterého mimo jiné apeluje na podporu potřeby rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti a vybudování Muzea totality.

4. prosince 2015

Jednání senátora Ivo Valenty s vedením Města Uherské Hradiště o dalším postupu ve věci rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti a koordinaci dílčích kroků.

15. ledna 2016

Jednání slováckého senátora Ivo Valenty se Zbyňkem Spoustou, vrchním ředitelem sekce ekonomicko-správní Ministerstva spravedlnosti ČR ve věci rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti.

12. února 2016

Senátor Ivo Valenta zasílá společný dopis jeho a starosty města Stanislava Blahy na ministra spravedlnosti Pelikána, kde žádá oficiální stanovisko, které se týká postoje Ministerstva spravedlnosti ČR

26. února 2016

Slovácký senátor Ivo Valenta opět jedná s předsedkyní Okresního soudu v Uherském Hradišti Hanou Kurfiřtovou a tamním ředitelem správy Vratislavem Jančou ve věci postupu v přípravě záměru na rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti a její využití pro potřeby Okresního soudu.

27. května 2016

Andrej Babiš na návštěvě Uherského Hradiště slibuje rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti pro potřeby Okresního soudu Uherské Hradiště a vybudování Muzea totality. Navazuje tak na slib, který padl na jeho jednání se slováckým senátorem Ivo Valentou.

1. června 2016

Senátor Ivo Valenta zaslal dopis ministrovi financí Andreji Babišovi, kde navazuje na jeho slib rekonstrukce bývalé věznice a pokládá mu důležité otázky, které se týkají postupu v této věci.

7. září 2016

Je podepsáno Memorandum o spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti mezi Ministerstvem kultury, Městem Uherské Hradiště, Zlínským krajem a Okresním soudem Uherské Hradiště.

5. ledna 2017

Slovácký senátor Ivo Valenta opět iniciuje osobní jednání s předsedkyní Okresního soudu v Uherském Hradišti Hanou Kurfiřtovou a tamním ředitelem správy Vratislavem Jančou. Koordinuje další postup ve věci prosazení rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti. I přes podpis memoranda se zatím ve věci bývalé věznice nic neděje.

11. ledna 2017

Slovácký senátor Ivo Valenta svým dopisem iniciuje oficiální jednání na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který se již stal oficiálním majitelem objektu bývalé věznice v Uherském Hradišti, a to ve věci projednání možnosti maximálního urychlení přípravných prací na rekonstrukci věznice.

6. února 2017

Senátor Ivo Valenta seznamuje premiéra Bohuslava Sobotku s neblahým osudem bývalé věznice v Uherském Hradišti a kritizuje pomalý postup státu i přes Memorandum, které bylo podepsáno mezi klíčovými aktéry.

Jaro 2017

Je podepsána dohoda mezi Ministerstvem kultury, městem Uherské Hradiště, Zlínským krajem a Okresním soudem Uherské Hradiště, která vymezila prostor k vybudování Muzea totality.

2. března 2017

Slovácký senátor Ivo Valenta adresuje dopis premiéru Bohuslavu Sobotkovi ve věci rozhýbání aktivit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových směrem ke spuštění nezbytných úkonů, vedoucích k rozhodnutí o rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti.

14. března 2017

Senátor Ivo Valenta jedná s Bělou Hejnou, náměstkyní pro řízení Sekce kabinetu předsedy vlády ČR v zastoupení pana premiéra Bohuslava Sobotky a apeluje na rychlejší postup Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v případě rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti.

31. března 2017

Slovácký senátor Ivo Valenta osobně jedná s Kateřinou Arajmu, generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v pražském sídle tohoto úřadu. Senátor je seznámen s přesným harmonogramem, v rámci kterého bude úřad postupovat, a také s konkrétními formálními kroky, které musí předcházet k tomu, aby mohla Vláda ČR rozhodnout o rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti.

21. července 2017

Realizuje se společné jednání, svolané senátorem Ivo Valentou a starostou města Uherské Hradiště Stanislavem Blahou, na kterém se mimo jiné koordinovaly další kroky ve věci společného postupu k prosazení rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti.

Listopadu 2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dokončil studii, podle které bylo jednoznačně konstatováno, že nejlepším řešením je budovu bývalé věznice opravit a zmodernizovat pro potřeby Okresního soudu a vybudování Muzea totality. Zároveň studie vyčíslila náklady na přibližně 345 mil. Kč. Slovácký senátor vítá tento průlomový okamžik (viz článek zde https://www.uzsvm.cz/prosinec-1665-0-85/do-byvale-komunisticke-veznice-se-po-rekonstrukci-prestehuje-i-okresni-soud!-128595/)

16. března 2018

Oficiální jednání mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Městem Uherské Hradiště a Zlínským krajem také za účasti slováckého senátora Ivo Valenty ve věci kofinancování rekonstrukce věznice ze strany místní a krajské samosprávy.

9. dubna 2018

Dopis slováckého senátora Ivo Valenty generální ředitelce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřině Arajmu ve věci podpory stanoviska Regionální dislokační komise vůči Vládě ČR v návaznosti na nezbytnost realizovat rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti pro potřeby Okresního soudu Uherské Hradiště a vybudování Muzea totality.

5. října 2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dokončuje potřebnou dokumentaci k rozhodnutí o rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti v souladu s podepsaným Memorandem, a tento materiál doručuje na Ministerstvo financí ČR.

Duben 2019

Ministerstvo financí vrací materiál, související s rekonstrukcí bývalé věznice v Uherském Hradišti, zpět Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Důvodem má být absence finančního krytí celé rekonstrukce (vice v článku zde: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/veznice-uherske-hradiste-rekonstrukce-penize-urad-ministerstvo.A190503_473674_zlin-zpravy_ras)

24. dubna 2019

Senátor Ivo Valenta reaguje otevřeným dopisem premiérovi a ministryni financí na hrozbu pozastavení financování záměru rekonstruovat bývalou věznici v Uherském Hradišti. Apeluje na vládu, aby dodržela sliby, které vláda deklarovala právě ve vztahu k rekonstrukci věznice.

18. června 2019

Slovácký senátor Ivo Valenta jedná s Tomášem Gargulákem, novým předsedou Okresního soudu v Uherském Hradišti. Společně vyhodnocují aktuální situaci v přípravě rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti a koordinují další postup.

24. června 2019

Senátor Ivo Valenta adresuje dopis ministryni financí s dotazy, zda je v rozpočtu na rok 2020 a ve střednědobém výhledu na roky 2021 a 2022 počítáno s finančními prostředky na rekonstrukci věznice.

Září 2019

Ministerstvo financí souhlasí s uvolněním finančních prostředků k rekonstrukci věznice a zahrnuje je do státního rozpočtu (více zde: https://www.idobryden.cz/zpravy/stat-priklepl-penize-na-opravu-veznice/e6ae8ccd-dcfe-11e9-9ac0-005056ab0011/

24. listopadu 2019

Premiér Andrej Babiš vydává prohlášení, že stát opraví bývalou věznici v Uherském Hradišti, a že tato rekonstrukce bude dokončena v roce 2028.

Únor 2020

Ivo Valenta na konci února inicioval koordinační jednání a pozval tak ke společnému jednacímu stolu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Město Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Okresní soud v Uherském Hradišti, Slovácké muzeum, Moravské zemské muzeum, Ministerstvo kultury a Ministerstvo financí. Clem jednání měla být aktuální výměna informací a vzájemná kooperace všech, kteří jsou do tohoto důležitého projektu primárně či sekundárně zapojeni. K tomuto jednání však s ohledem na bezpečnostní opatření, související s pandemií koronaviru, nedošlo.

Březen 2020

Senátor proto písemně žádal všechny dotčené instituce o sdělení konkrétních, klíčových informací k projektu rekonstrukce věznice - především jak pokračuje příprava rekonstrukce, v jaké konkrétní fázi se celý projekt nachází a jakým způsobem a v jaké výši jsou zajištěny finanční prostředky přímo nebo nepřímo související s touto investiční akcí.

Duben 2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových senátora informoval o zpracování investičního záměru, který je nezbytnou podmínkou k realizaci této investiční akce s tím, je zde uveden celkový objem finančních prostředků, přesahující 436,3 mil. Kč. Další zásadní dotazy však ředitelka úřadu ani po opakované urgenci nezodpověděla.
Zlínský kraj přislíbil, že má v rozpočtu alokováno 14 mil. Kč na vybudování stálé expozice prostřednictvím své paměťové a kulturní instituce.

Ředitel správy Okresního soudu v Uherském Hradišti senátora informoval o tom, že za účelem zajištění všestranně účelného, efektivního a hospodárného postupu při realizaci akce "Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti" byla vytvořena pracovní skupina, v rámci níž může zdejší soud po celou dobu spuštěného procesu uplatňovat svůj zájem na získání důstojného prostředí pro svou činnost.

Ivo Valenta 
Zadavetel/zpracovatel: Strana soukromníků České repoubliky
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!