Novela autorského zákona může ulevit živnostníkům

14.08.2020

Již několik let usilují někteří politici o to, aby živnostníci, u nichž provoz rádia či televize v provozovně nemá hospodářský význam, nemuseli platit poplatky kolektivním správcům. Jedním z nejhlasitějších kritiků současného stavu je slovácký senátor Ivo Valenta, který dlouhodobě usiluje o změnu autorského zákona. Nyní je podle něj situace aktuálnější než kdy jindy a v Poslanecké sněmovně čekají na projednání hned dvě novely zákona.

"Máme za sebou mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Ta bohužel dostala řadu především drobných živnostníků a podnikatelů na lopatky. Samozřejmě vítám jakoukoliv pomoc, která ze strany státu přišla, nicméně apeloval jsem na to, aby součástí této pomoci stalo také okamžité zrušení autorských poplatků u živnostníků, u nichž pouštění televize nebo rádia v dané provozovně nemá žádný hospodářský význam. Bohužel se tak dosud nestalo, byť z mého pohledu a především z morálního hlediska na tyto poplatky OSA či INTEGRAM nemají žádné právo," dodal senátor Ivo Valenta.

Legislativní úprava z pera senátora Valenty, požadující osvobození živnostníků od nutnosti hrazení poplatků kolektivním správcům v případech, kdy rozhlasový nebo televizní přijímač nemá vliv na jejich hospodářský výsledek, byla již dříve schválena Senátem Parlamentu ČR. Následně jen o tři hlasy neprošla Poslaneckou sněmovnou. Nicméně tlak veřejnosti byl tak obrovský, že někteří poslanci změnili názor a po pár dnech se objevily dva velmi podobné návrhy novely autorského zákona. Senátor již v dubnu vyzval premiéra, vládu a Parlament ČR k tomu, aby byly výše zmíněné návrhy novely autorského zákona zahrnuty do další várky zákonů, projednávaných ve stavu legislativní nouze. Vláda však rozhodla, že tak neučiní. Stále tedy čekají v Poslanecké sněmovně na projednání.

"Je úplně jedno, kdo tuto bitvu přivede do vítězného finále. Jsem rád, že jsem toto téma otevřel, čímž se rozvířily debaty, vzbudil zájem veřejnosti a pomyslnou štafetu následně převzali i další politici. Důležitý je především výsledek. Za jedno rádio a TV například kadeřnice ročně zaplatí organizacím OSA a INTEGRAM i více než 10 tisíc Kč a to pro mnoho živnostníků nejsou malé peníze. A opravdu nepředpokládám, že si například právě kadeřnici klienti vybírají podle toho, zda má puštěno rádio. Za důležitější považuji, jak umí dělat svou práci. Zvláště v dnešní době, kdy řada živnostníků neměla v důsledku karanténních opatření žádné příjmy, považuji tento způsob pomoci za urgentní," je přesvědčen Valenta.

Již v květnu 2019 navíc Ústavní soud jasně konstatoval, že pouhá přítomnost televize nebo rádia v hospodě, kadeřnictví, obchodě nebo jiné podnikatelské provozovně nemůže automaticky zakládat právo kolektivních správců vybírat autorské poplatky. Kolektivní správci musí nejdříve prokázat, že skutečně dochází k zásahu do autorských práv.

" V opačném případě jde podle mne o duplicitní platby - autorské poplatky kolektivním správcům už platí samy TV a rádia za to, že pouští písničky umělců. Není tak důvod k dalšímu obohacování netransparentních organizací, které pod pláštěm zastupování umělců vytvářejí výnosný byznys samy pro sebe. A že se v něm točí peněz... Jen v případě OSA jde ročně o více než miliardu Kč. Podpora lidí, kterou dostávám, je jasným důkazem toho, že si nejširší veřejnost přeje tuto změnu a nesouhlasí s netransparentním systémem, který je podle mne šitý na míru pouze vyvoleným," dodává dále slovácký senátor, jehož zásluhou byli již v roce 2015 osvobozeni od autorských poplatků a s tím spojené administrativy protagonisté folkloru a lidových písniček, které nemají autora.

Podle senátora Valenty nikdo nechce brát umělcům nárok na jejich odměny. Je ale podle něj důležité, aby autorský zákon odrážel také zdravý rozum, což se dnes neděje. Živnostníci však mají stále naději, že v dohledné době dojde k ukončení placení těchto nadbytečných autorských poplatků.

Ivo Valenta 
Zadavetel/zpracovatel: Strana soukromníků České repoubliky
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!